Kolejne spotkanie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego odbędzie się:

15 listopada o godzinie 17.30.


Miejsce zebrania:
Siedziba Fundacji Jaś i Małgosia
ul. Tatrzańska 105.Spotkanie będzie miało charakter dyskusyjny.


                                                                    Zapraszamy serdecznie

                                                                    Zarząd PTL Oddział Łódzki

                                                                ***


Mamy przyjemność poinformować, że 10 maja 2011 roku    został reaktywowany Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.


Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 10 maja w Łodzi, wybrany został Zarząd Oddziału,a także podjęte zostały uchwały dotyczące najbliższych działań. Zgodnie z wolą członków, do najważniejszych celów Oddział Łódzki PTL zalicza zintegrowanie środowiska logopedycznego woj. łódzkiego, wymianę doświadczeń zawodowych i naukowych logopedów, wspieranie młodych logopedów w pracy diagnostycznej i terapeutycznej oraz organizowanie warsztatów, szkoleń i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych logopedów.Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTL mgr Ewa Kaczmarkiewicz